برای توسعه کسب و کار در سطح بین‌الملل، به یادگیری یا دست کم تکمیل دانش زبان در سطح سازمانی؛ به وجود یک‌موسسه با اساتید تخصصی و منابع متنوع نیاز است. آموزشگاه پپتاک با در نظرگرفتن جایگاه شغلی و فضای ارتباطی سازمان، آموزش هدفمند و کاربردی ارائه می‌دهد.
آموزش زبان انگلیسی برای سازمان‌ها در صورتی امکان‌پذیر است که میان زبان‌آموزان علاقه و اشتیاق ایجاد شود. پپتاک منابع آموزشی خود را تنها از کتاب‌های درسی کلاسیک انتخاب نمی‌کند، زیرا این تنها دانش زبانی نیست که مهم است. پرسنلی که نیازمند زبان انگلیسی هستند، باید بتوانند مهارت‌های زبانی خود مانند مکالمه، انجام مکاتبه و خواندن به زبان انگلیسی را ارتقا دهند و این نیازمند منابعی تکمیلی مثل کتاب‌های غیرآموزشی زبان (با موضوع توسعه فردی، مدیریت کسب و کار و…)، فیلم و پادکست با محتوایی متناسب با نیاز سازمان هست.
مزیت پپتاک در آموزش برای سازمان‌ها استفاده از اوقات فراغت پرسنل است و با برنامه‌ریزی دقیقی که توسط موسسه طبق مصاحبه‌ها و نیازسنجی‌ها انجام داده ؛ اتلاف وقت را به حداقل می‌رساند.
مراحل آموزش به‌طور کلی به این صورت است که زبان‌آموزان در ابتدا به سه روش کتبی، شفاهی یا مصاحبه تعیین سطح می‌شوند تا بتوان نیاز و هدف یادگیری آن‌ها از زبان را دانست و سپس طبق محتوا، روش و منابعی که برایشان موثرتر است؛ آموزش آغاز می‌شود. علاوه بر این با پیگیری تمرین‌ها و گرفتن بازخورد از زبان‌آموز چه با حل آزمون و چه با مصاحبه؛ روند آموزش به صورت کارآمد و هدفمند ارائه می‌شود تا هر کارمند بتواند به هدف و انتظار خود برای یادگیری زبان برسد.

در آخر، روند آموزش کارمندان به طور دقیق و فرد به فرد به مدیریت سازمان گزارش می‌شود.
شیوه ی برگزاری و مدت زمان دوره ی آموزش

نوع ترم

تعداد جلسات در هفته

مدت زمان کلاس

طول ترم آموزشی

دوره ی آموزشی حضوری

دو جلسه

2:30

۳ ماه (۳۶ جلسه)

دوره ی آموزش مجازی

سه جلسه

1:30

۳ ماه (۲۴ جلسه)