برای یادگیری زبان محدودیت زمان و مکان وجود ندارد. قبولی در آزمون‌های آیلتس و تافل نیز غیرممکن نیست؛ زیرا مراحل آموزش در پپتاک به این صورت است که ابتدا برای تعیین‌سطح، مصاحبه کتبی و شفاهی صورت می‌گیرد تا برنامه‌ریزی آموزشی به‌طور اختصاصی متناسب با نیاز، هدف و ذائقه شما در استفاده از منابع جهت یادگیری انجام شود. پپتاک به تفاوت‌های فردی احترام می‌گذارد و معتقد است یک‎روش معین و یکسان برای همه اثربخش نخواهدبود.
شیوع ویروس کرونا مانع یادگیری نیست
آموزشگاه پپتاک مجهز به سامانه LMS (آموزش به صورت آفلاین) است و کلاس‌های آنلاینش را در پلتفرمBigblueButton برگزار می‌کند.کتاب‌ها و موارد آموزشی برای زبان‌آموزان پست شده و پیگیری‌ها و برگزاری کلاس‌ها از راه دور انجام می‌شود.
پپتاک برای کسانی که با کلاس‌های مجازی ارتباط برقرار نمی‌کنند، پس از پذیرش در مصاحبه، امکان برگزاری کلاس حضوی را نیز فراهم می‌کند تا در کلاس‌های مجهز، به شکل انفرادی و راحت با رعایت پرتکل‌های بهداشتی آموزش رائه دهد.
آموزش زبان تنها با نظم و تداوم امکان‌پذیر است به همین‌خاطر پشتیبانان پپتاک با نظم و تداوم پیگیر انجام تمارین شما هستند و دائما با انجام آزمون یا مصاحبه، از شما درباره فرایند آموزشی و پیشرفتتان باخورد می‌گیرند تا آموزش به طور اثرگذار و کامل انجام شود.