دپارتمان آموزشی موسسه پپتاک

چرا پپتاک 

در پپتاک برای هر فردی با توجه به هدف، روش یادگیری، نقاط ضعف و قوت برنامه مخصوصی تدوین می‌شود.

کلاس های پپتاک چگونه است ؟ 

کلاس های پپتاک به صورت تک‌ نفره اما ترمیک برگزار می‌شود.

این موضوع به چه معناست ؟

به چند تا نکته می خواهیم اشاره بکنیم که نشان دهنده این است که چرا کلاس های تک نفره وجه های منفی و مثبت دارد و چرا کلاس های ترمیک وجه های مثبت و منفی دارد . و درنهایت پپتاک به چه صورت توانسته است کلاس های تک نفره ترمیک را برگزار نماید ؟

 

نقاط قوت و ضعف کلاس های گروهی

در کلاس های گروهی یا ترمیک  معمولا نقاط ضعف و قوتی وجود دارد برخی از آن ها شامل 

نقاط قوت ترمیک بودن :

گروهی بودن کلاس

سیستماتیک بودن کلاس

اشتیاق و همراهی زبان آموزان با هم

وجود امتحان پایان ترم برای زبان آموزان

و در آخر وجود یک روند مشخص برای زبان آموزان

نقاط ضعف ترمیک بودن :

عدم وجود فرصت برای صحبت در کلاس توسط زبان آموزان

حس کمبود در مقابل دیگر هم کلاسی های خود 

یکی از فاکتور های مهم آموزش زبان نکته ای تحت عنوان STT می‌باشد . STT مخفف STUDENT TALKING TIME یا مدت زمانی که زبان آموز در طول کلاس صحبت می‌کند می‌باشد. به طور معمول در کلاس های 90 دقیقه گروهی زبان آموز بین 3 – 5 دقیقه زمان برای انگلیسی صحبت کردن با معلم خود دارد. 

نقاط قوت و ضعف کلاس های تک نفره

اما در کلاس های خصوصی تک نفره هم نقاط ضعف و قوتی وجود دارد:

نقاط قوت: 

وجود STT بالا در کلاس

نقاط ضعف:

عدم وجود برنامه ترمیک که باعث عدم درک پیشرفت زبان آموز می‌شود

سیستم آموزشی پپتاک چیزی میان این دو است یعنی با اینکه کلاس ها به صورت تک نفره برگزار می‌شوند اما این کلاس ها تحت برنامه و به صورت ترمیک برگزار می‌شوند.

به عنوان مثال: در کلاس های 90 دقیقه ای آموزشگاه پپتاک حدود 50 – 60 دقیقه STT وجود دارد این امر باعث می‌شود که مهارت ورزی مکالمه برای زبان آموزان عمیق تر انجام شود و خروجی بهتری داشته باشد.

ساله پپتاک نشان داده است که برنامه ریزی برای هر فرد نسبت دیگری متفاوت است.

به عنوان مثال کسی که از تسلط به زبان خروجی آیلتس میخواهد و کسی که خروجی تافل میخواهد و یا کسی که میخواهد از زبان در کسب و کار خود استفاده کند برنامه ریزی متفاوتی دارند.

در برنامه ریزی آموزشی زبان حتی تیپ شخصیتی افراد هم متفاوت است و افراد با روش های یادگیری متفاوت و تیپ شخصیتی متفاوت باید روش های یادگیری متفاوت داشته باشند و این دقیقا کاری است که در آموزشگاه پپتاک انجام می‌شود یعنی برای هر فرد با توجه به هدف، روش یادگیری، نقاط ضعف و قوت و حتی تیپ شخصیتی یک برنامه ریزی مخصوص ارائه می‌شود.

پپتاک به روایت موشن‌گرافی

ایده ی پپتاک برای آموزش زبان

این روش، همان چیزى است که کتاب‎هاى آموزش و پرورش بر اساس آن تدوین شده‎اند. روشــى که عمرش حدودا به 100 سال مى‎رسد. این روش مبتنــى بر مهارت تجربه، حفظ لغـــات و گرامر است که به شکل سنتى آموزش مى‌دهد. پپتاك تلاش مى‌کند تا از این روش کمتر استفاده کند.
شنیدن و تکـــرارکردن و باز شنیدن و تکرارکردن؛ راهـــى است که این روش براى یــادگیرى زبان توصیه مى‌کند. این روش هم عمرش بیش از نیم قرن است.
در این روش، نخست معلم آمــوزش مى‌دهد، سپـــس در کلاس درس، آمـــوزشی که توسط معلــم داده‌شده تمریـن مى‌شود و پس از آن زبان‌آموز بر اساس آموخته‌هایش محتوا تولید مى‌کند.
این روش جدیدترین روش آمـوزش زبان انگلیسى است که پپتاك تلاش مى‌کند بیشتر از این شیـوه بهـره ببرد. روش آموزش زبان دوم، همانند زبان اول، بر مبنــاى ارتبــاطات زبانــى و یادگیــرى محیطى است.