تیم آموزشی ما نه تنها برای هرزبان‌آموزی که در مصاحبه پذیرفته‌شود برنامه‌ی آموزشی مجزا ترتیب می‌دهد؛ بلکه برای سازمان‌ها نیز برنامه تخصصی متناسب با نیاز، هدف و جایگاه شغلی‌ پرسنل طراحی می‌کند.

هدف از یادگیری زبان چه مهاجرت باشد، چه ادامه تحصیل یا حتی توسعه کسب و کار در عرصه بین‌الملل، آموزشگاه پپتاک، برای تمامی این هدف‌ها دارای مسیر و آموزش تخصصی است.

موسسه آموزش زبان پپتاک ارائه دهنده انواع روش‌های تخصصی آموزش زبان است؛ برای افراد و مؤسساتی که می‌خواهند در یادگیری زبان هدفمند باشند.

۱- پپتاک به تفاوت‌های فردی احترام می‌گذارد و معتقد است یک‎روش معین و یکسان برای همه اثربخش نخواهدبود؛ برای همین در روند پذیرش و انتخاب زبان‌آموز، ابتدا یک یا چندجلسه مصاحبه برگزار می‌شود تا سطح دانش و دغدغه‌ها مشخص شود.

2- برای افرادی که با معیارهای پپتاک پذیرفته می‌شوند، آموزش اختصاصی با توجه به نیازسنجی صورت گرفته به زبان آموز با برنامه‌ریزی درسی ارائه می‌شود.

3- کلاس‌ها در طول ترم طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده به صورت منظم برگزار و تمارین درسی توسط پشتیبان اختصاصی زبان‌آموز پیگیری می‌شود.

4- پس از ارائه انواع روش‌های متنوع آموزشی، برای اطمینان از اثربخشی این ابزار‌ و برنامه و روش‌ها، از زبان‌آموز چه با آزمون و چه با نظرسنجی؛ بازخورد گرفته‌ می‌شود و در صورت نیاز اعمال خواهد شد.

مراحل آموزش به سبک پپتاک

۲

برنامه ریزی آموزشی

۱

نیازسنجی و تعیین اهداف

۴

بازخوردگیری، آزمون و گزارش

۳

برگزاری کلاس های منظم

۱- پپتاک به تفاوت‌های فردی احترام می‌گذارد و معتقد است یک‎روش معین و یکسان برای همه اثربخش نخواهدبود؛ برای همین در روند پذیرش و انتخاب زبان‌آموز، ابتدا یک یا چندجلسه مصاحبه برگزار می‌شود تا سطح دانش و دغدغه‌ها مشخص شود.

2- برای افرادی که با معیارهای پپتاک پذیرفته می‌شوند، آموزش تخصصی جداگانه‌ای طراحی می‌شود و آن‌ها با شیوه‌های متنوعی ارائه خواهدشد.

3- کلاس‌ها در طول ترم طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده به صورت منظم برگزار و تمارین درسی توسط پشتیبان اختصاصی زبان‌آموز پیگیری می‌شود.

4- پس از ارائه انواع روش‌های متنوع آموزشی، برای اطمینان از اثربخشی این ابزار‌ و برنامه و روش‌ها، از زبان‌آموز چه با آزمون و چه با نظرسنجی؛ بازخورد گرفته‌ می‌شود و در صورت نیاز اعمال خواهد شد.

ارزش های پپتاک

آنچه پپتاک را متمایز می کند

ارائه برنامه آموزشی اختصاصی:
برای هر زبان‌آموز مواد آموزشی اختصاصی و اساتید اختصاصی قرار داده‌می‌شود و این مستلزم چندمصاحبه به شیوه‌ی شفاهی و کتبی برای تعیین هدف و نیازسنجی زبان‌آموز است. آموزش اختصاصی برنامه‌ی اختصاصی نیز می‌طلبد. پپتاک برنامه‌محور است و نه کلاس‌محور. به این معنی که بیش از کلاس‌ها، پیگیری برنامه مطالعاتی و تمارین زبان انگلیسی را موثر می‌داند؛ برای همین هر زبان‌آموز دارای پشتیبان اختصاصی است تا از او در انجام تکالیف و تمارین پیگیری کند.

محتوا و منابع به‌روز:
پپتاک از روش‌ها و منابع مدرن آموزشی استفاده می‌کند و با این موارد، آموزش متنوعی برای زبان‌آموز ارائه می‌دهد. طبق نیاز و هدف مشتری چه مدرسه باشد چه سازمان و چه شخص حقیقی، از فیلم‌ها، سریال‌ها، رمان، موزیک و پادکست‌های غیرآموزشی برای آموزش استفاده می‌کند تا زبان‌آموز در فرآیند یادگیری و انجام تمارین اشتیاق داشته باشد.

مرجع در آموزش زبان:
مرجعیت پپتاک در حوزه آموزش زبان شعار نیست زیرا تنها به دانش و تجربه‌ی اندوخته شده خود اکتفا نمی‌کند و اساتید متخصص این آموزشگاه دائما در حال آموزش‌دیدن با متودهای جدید هستند و تمرکز بیش از آن که بر دانش زبانی باشد بر مهارت‌های چهارگانه یعنی شنیداری، گفتاری، نوشتاری و خواندن است.
علاوه بر این، پپتاک برای گسترش روش‌های مدرن و صحیح آموزش زبان؛ به دنبال آموزش برای علاقه‌مندان به تدریس زبان است تا بتواند از این طریق در جهت مسئولیت‌ اجتماعی خود و اشتغال‌زایی گام بردارد.